Pčele posjeduju matematičku sposobnost

Studija je pokazala da pčele posjeduju matematičku sposobnost za koju se ranije smatralo da postoji samo kod delfina, primata, ptica i odraslih ljudi.

Kako pčele imaju veoma male mozgove, oni dokazuju da su one među najpametnijim stvorenjima. Naučnici iz Australije i Francuske smatraju da insekti znaju da je nula manja od jedinice, dokazujući da pčele mogu da razumijeju “koncept ničega”. 

Njihovi mozgovi su veličine susamovog sjemena i oni imaju manje od jednog miliona neurona – poredeći sa 86.000 miliona koje imaju ljudi. 

“Nula je nešto teži koncept za razumijevanje i matematička vještina koju djeca uče po nekoliko godina”, ističe profesor Adrijan Dajer, sa RMIT Univerziteta u Melburnu. 

U okviru studije istraživači su obučavali pčele da rangiraju brojne veličine i da shvate da nula pripada donjem kraju niza brojeva. 

Oni su testirali pčele tako što su ih učili da izaberu element sa najmanjim brojem elemenata, kako bi dobile nagradu – šećer. 

Istraživač Skartlet Hovard privukla je pčele na zid, gdje su im predstavljena dva znaka. Svaki od njih je imao drugačiji broj crnih simbola, a pčele je trebalo da izaberu znak sa najmanjim brojem.

Na osnovu ovog zadataka, one su naučile da izaberu tri elementa kada su predstavljeni sa tri u odnosu na četiri ili dva elementa kada su prikazana sa dva u odnosu na tri. 

Njihov najvažniji test je došao kada im je data opcija između kartice sa jednim simbolom i one bez simbola. One su uspjele da shvate da je nula manja od jedinice uprkos tome što im nikada nisu bile prikazane prazne kartice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *