Koliki je ukupan broj odštampanih knjiga na svijetu?

Da li ste se ikada zapitali koliki je ukupan knjiški fond naše civilizacije – taj nepregledni okean znanja, ideja, emocija i inspiracija pretvorenih u štampana slova na papiru?

Po svemu sudeći, od prve štampane Gutenbergove Biblije u 15. vijeku do danas, na svijetu je objavljeno i odštampano oko 135 miliona knjiga. Da biste ih lično baš sve pročitali, ako čitate prosječnom brzinom od 30 strana na sat i samo i isključivo to radite, bilo bi vam potrebno više od nevjerovatnih 60.000 godina.

Međutim, koliki je ukupan knjiški fond naše civilizacije – taj nepregledni okean znanja, ideja, emocija i inspiracija pretvorenih u štampana slova na papiru. Ispostavilo se, s obzirom na broj jezika, kultura i tradicija u kojima su knjige štampane, kako nije nimalo lako odrediti broj objavljenih naslova.

Na ovo pitanje pokušao je početkom ove decenije da odgovori Google Books, projekat ove kompanije koji se bavi digitalizacijom knjiga. Google je prebrojao i analizirao sve poznate ISBN brojeve – riječ je o međunarodnom broju koji bibliotekari daju svakom objavljenom naslovu, ali i baze američke Kongresne biblioteke, arhive starih knjiga i raznovrsne druge bibliografije.

Uzimajući u obzir da mnogi naslovi imaju ponovljena izdanja, izdanja oko kojih se izdavači spore decenijama, pa i više ISBN brojeva, a da se takav broj dodjeljuje i audio izdanjima, Google inteligentni softver je pregledao oko 600 miliona potencijalnih izdanja i došao do podatka kako je do kraja 2010. godine na svijetu bilo objavljeno 129.864.880 različitih knjiga.

Sa druge strane, prema podacima koje iz cijelog svijeta prikuplja UNESCO, a koje je analizirao Worldometers, tokom jedne godine se u svijetu objavi oko 700.000 novih naslova, što je inače značajno više nego tokom prethodnog vijeka (mada se obično pogrešno misli kako štampa izumire). Sa takvim trendom, osam godina otkako je Google prebrojao sve knjige, broj objavljenih naslova porastao je na oko 135.000.000.

Naravno, potpuno je nemoguće odrediti tačan broj pojedinačnih primjeraka knjiga koje su izašle iz štamparija. Neki od tih naslova su i doslovno štampani u više miliona primjeraka, većina u par hiljada ili nekoliko stotina, dok ima i značajan broj naslova, kakvih opskurnih djela ili pak hermetičnih doktorskih teza koje su objavljene tek u nekoliko primjeraka.

Ipak, ako bi se, što je vrlo zanimljivo, broj objavljenih izdanja uporedio sa brojem stanovnika planete, ispostavilo bi se da je po jedna knjiga objavljena na svakih 50 živih ljudi. A koja knjiga nema bar 50 svojih čitalaca?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *