Preminuo je dr Tomislav Taušan

Danas je u Beogradu u 78.godini života preminuo dr Tomislav Taušan, bivši upravnik Vojne bolnice u Sarajevu i Sokocu, pukovnik Jugoslovenske narodne armije JNA i Vojske Republike Srpske.

Dr Taušan je najveći ugled stekao kao vrstan lјekar u Vojnoj bolnici u Sarajevu prije građanskog rata u BiH i u Vojnoj bolnici u Sokocu Podromanija.

Dr Tomislav Taušan rođen je 19.oktobra 1940.godine u Gacku u porodici Đorđa i Ljubice Taušan. Rastao je sa braćom Bogolјubom i Milom i sestrama Slavojkom i Anđom.

Djetinjstvo Tomislava Taušana nije bilo ni malo veselo. Pola godine poslije njegovog rođenja plamen Drugog svjetskog rata zahvatio je Kralјevinu Jugoslaviju, državu u kojoj je Taušan rođen i koja će nestati u Aprilskom ratu 1941. godine.

Preskočivši rano djetinjstvo, Taušan je u Sarajevu krenuo u osnovnu školu koju će završiti kao odličan učenik, a onda će nastaviti obrazovanje u Petoj gimnaziji u Sarajevu. Po završetku srednje škole upisao je studije medicine na uglednom sarajevskom Medicinskom fakultetu, 1959. godine. Bio je zapažen student i fakultet je završio u roku, 1965. godine, kada, kao mlad lјekar, stupa u praksu, da znanje stečeno na studijama prenese na pacijente.

Dr Taušan je specijalizirao u Bolnici za plućne bolesti u Podhrastovi u Sarajevu. Zatim je tri godine radio u bolnici u Travniku. Poslije Travnika put ga ponovo vodi u Sarajevo, gdje radi u Garnizonskoj ambulanti u Ulici Đure Đakovića. Ambulanta je pružala zdravstvenu pomoć porodicama i aktivnim vojnim licima. Kada je u Sarajevu izgrađena Vojna bolnica dr Taušan je postao jedan od njenih najviđenijih lјekara. U vrijeme početka turbulencija u Jugoslaviji, koje će dovesti do njenog raspada, dr Taušan je dobio priliku da kao lјekar radi u Ljublјani Slovenija. On tu mogućnost nije prihvatio, već je napustio Sarajevo i otišao u Sokolac, gdje je formirana Vojna bolnica, a dr Taušan je postao njen doktor. Tokom cijelog građanskog rata dr Tomislav Taušan je na velikom zadatku pružanja pomoći ranjenim bocima, ali i civilnom stanovništvu.

Po završetku rata radio je još pet godina u Vojnoj bolnici u Podromaniji i 31. decembra 2000. godine otišao u penziju. Supruga dr Taušana, Miomira Taušan diplomirani je pravnik. Prije rata 1992–1995 radila je na Televiziji Sarajevo kao direktor Muzičke produkcije. Bila je i pomoćnik generalnog direktora.

Nјihov stariji sin Đorđe otišao je na široko područje medicine i kao njegov otac Tomislav Taušan postao je ugledan lјekar specijalista. Radi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Nјihov unuk Matija krenuo je putem djeda Tomislava i oca Đorđa, student je medicine u Engleskoj.

Kćerka dr Tomislava Taušana, Aleksandra je elektroinženjer, radi u Bijelјini. Drugi unuk dr Tomislav Taušana, Nikola studira arhitekturu u Engleskoj. Dakle, cijela porodica dr Taušana je sastavlјena od vrsnih intelektualaca.

Sahrana će se obaviti sutra u Beogradu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *