Pregled programskih planova Narodne stranke za period 2018/22

O stvaranju Narodne stranke

Narodna stranka je osnovana u Banjoj Luci 24. oktobra 2017. godine. Narodna stranka, prvobitno, bila je politički izraz protesta dijela domaće javnosti zbog stanja u Republici Srpskoj i BiH. Vremenom stvorila je sopstveni pogled na politiku i ideje za uređivanje stanja u društvu, a što sada predstavlja osnovni razlog za njeno postojanje. Logika koja stoji u temeljnim razlozima za osnivanje Narodne stranke krajnje je jednostavna i proizilazi iz dvije generalne ocjene.
Prvo, mi smatramo da je Republika Srpska, a isto važi i za Bosnu i Hervegovinu (BiH), u dubokoj krizi. Ta kriza se manifestuje u svim segmentima društva. Najvidljivija je u području ekonomije. Mi smo i dalje jedno od najsiromašnijih društava Evrope, s tendencijom da tako i ostane još dugi niz godina. Republika Srpska i BiH su i duboko politički podijeljena društva po nacionalnim (BiH) i stranačkim (Republika Srpska) šavovima. Ono što zabrinjava je da je politički diskurs odavno izašao izvan okvira normalnog političkog ponašanja. Na primjer, uporna retorika o »izdajnicima« s jedne i »kriminalcima« s druge strane očito nije tema za standardne političke borbe već za krivično pravo i rad pravosudnih institucija. Sve to govori da smo mi ušli u područje onoga za šta se kaže da je »abnormalno političko ponašanje«. Isto tako, mi imamo jednu dramatičnu krizu institucija, gdje posljednjih godina nema čak ni elementarnog povjerenja u najvažnije institucije. Ključne institucije, od Narodne Skupštine, Vlade, Predsjednika, pravosudnog sistema itd., u velikoj mjeri uzurpirane su i stavljene u funkciju neformalnih grupa i skrivenih centara moći i skoro u potunosti izgubile su povjerenje naroda. Kriza institucija poprimila je takve razmjere da se, s pravom, postavlja pitanje da li u Republici Srpskoj uopšte funkcioniše princip podjele vlasti, koji je osnovni uslov za život modernih demokratskih društava? Ko danas može biti siguran u funkcionisanje našeg pravosudnog sistema? Ili u značaj parlamenta? Naši parlamenti su svedeni na puka aklamaciona tijela koja će izglasati sve što im narede vrhovi stranaka. Jasno je da se odavno može govoriti i o moralnoj krizi. U našem društvu zavladao je najvulgarniji vid makijavelizma u kome je sve, ne samo dozvoljeno, već i poželjno; samo ako ne mogu da vas uhvate. Logična posljedica svega ovoga je demografska kriza – mi imamo na djelu jedan pravi egzodus našeg naroda koji ostavlja svoju zemlju i odlazi, tj. katastrofalna demografska slika i nepovoljna struktura stanovništva po svim kriterijumima, bilo da se radi o stepenu obrazovanja, starosnoj strukturi, geografskom rasporedu i sl.
Druga ocjena je to da je sasvim jasno da za ove probleme rješenje nije moguće unutar postojećih političkih opcija. Vladajući blok predvođen Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na vlasti je skoro dvije decenije, i ne samo da je očito kako nema kapacitet da pokrene ovo društvo na bolje, već je zapravo i glavni uzročnik prethodno opisanih kriza. S druge strane, stranke ovakvog Saveza za promjene (SzP) očito nemaju kapacitet da preuzmu vlast. One djeluju potpuno obezglavljeno i dezorijentisano. Naročito se to jasno vidi u slučaju Srpske demokratske stranke (SDS), koja se praktično već predala i očito nema kapcitet da bude alternativa. Još gori utisak ostavlja to što su se sve stranke SzP-a, tamo gdje su imale priliku da djeluju, pokazale potpuno nespremne i nedorasle u odnosu na postojeće izazov. Najočitiji primjer je politika »borbe protiv kriminala i korupcije« koja je bila jedna od sidrišnih politika u kampanji 2014., i na kojoj su one velikim dijelom i dobile podršku glasača dovoljnu da uđu u Savjet ministara BiH. Međutim, pokazalo se da su potpuno nekapacitirane, prije svega u kadrovskom smislu, da provedu jednu tako opsežnu strategiju i niti jedna od stravičnih afera koje potresaju Republiku Srpsku nije riješena.
Kada u zemlji u kojoj živite i iz koje namate namjeru da odete imate takvu stalnu i duboku krizu, i kada imate takva dva bloka koji konzerviraju loše stanje, sasvim prirodan i logičan zaključak je da vam treba nova politička opcija. To je bila osnovna logika koja je nas u Narodnoj stranci vodila kada smo odlučili da ćemo pokušati organizovati jedan politički subjekt koji bi izašao iz mreže ovih odnosa. Učinili smo to svjesni pripadnosti narodu čije istorijsko i političko iskustvo, potrebe sadašnjosti i izazovi budućnosti traže od svakog pojedinca da učestvuje u političkom životu i da stvaranjem, radom i saradnjom doprinese očuvanju i ostvarivanju istinskih vrijednosti i interesa naroda. Namjera nam je da budemo dosljedno posvećeni političkom radu kao društveno opravdanom i stvaralačkom radu od koga korist imaju svi pripadnici ruštva i narod u cjelini. Spremni smo i odlučni da gradimo Republiku Srpsku tako da ona bude vjerodostojna politička zajednica uređena po načelima slobodnog i demokratskog društva, vladavine prava, napredne privrede i društveno odgovorne političke zajednice. Uvjereni smo da smo sposobni da sačuvamo mir i političku stabilnost u Republici Srpskoj i da možemo dati potreban doprinos uspostavljanju i održanju odnosa u Bosni i Hercegovini i regiji koji prednost daju ravnopravnoj saradnji, a smanjuju snagu i posljedice sukoba. Od samog početka, a tako i nadalje, pokazali smo da smo otvoreni za razgovore, povezivanje i saradnju koja počiva na načelima uzajamnog poštovanja, svrsishodne i ravnopravne saradnje između svih ljudi i političkih snaga u Republici Srpskoj.

Nastavak na https://narodnapolitika.info/2018/03/10/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *