14.januar neradni dan u Srpskoj

Vlada Republike Srpske (RS) proglasila je nedjelju, 14.januara neradnim danom. Po julijanskom kalendaru 14. januara se obilježava Nova godina.

Na taj dan u RS neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru, saopšteno je nakon sjednice vlade.

Usvojena je i informacija o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Entitetska vlada je saglasna s tehnički finalizovanim odgovorima na pitanja 6., 13. i 48. iz Upitnika Evropske komisije, a koja su sadržana u Poglavlju 31-Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika.

Vlada RS je saglasna da se odgovori upute na prevođenje, te zahtjeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *