Neverbalna komunikacija Trampa i Putina: Da li je dobra zaštita produkt dominacije ili je dominacija produkt dobre zaštite!?

Ako izuzmemo raspored sjedenja tokom samita G20, pozicije na grupnoj fotografiji, podmoricu (simbol Hamburga otkad je sovjetska podmornica B515 izvučena sa dna Baltika i pretvorena u muzej) na reveru svih učesnika samita (koju Tramp nije nosio), razloge zbog kojih su se Putin i Tramp sreli na teritoriji i u organizaciji treće države, naročitu pažnju je privukao upravo susret Putina i Trampa.

Evo sažet pregled neverbalne komunikacije:


PRVI – NEZVANIČNI SUSRET


Na početku rukovanja primjetna je fizička distanca odnosno obojica štite lični prostor, zatim
Tramp dodiruje podlakticu Putinu tri puta (zalaženje u lični prostor, zalaženje „u zone u koje se ne zalazi“- zone ispod ili iznad lakta, dominacija). Obzirom da je osoba koja se nalazi sa lijeve strane fotografije ili ekrana dominantnija, ukoliko osoba koja se nalazi sa desne strane želi da preuzme dominaciju obavezno primjenjuje „dvoručnik“. Međutim, Putin iako je bio u prilici da to uradi, nije primjenio tehniku dvoručnog rukovanja već pokazuje kažiprstom u Trampa i na taj način mu odgovara tj. izjednačava snage, odnosno između dominacije i zaštite bira zaštitu.

Nijedan od dva navedena gesta (dodrivanje rukom podlaktice od strane Trampa i pokazivanje kažiprstom od strane Putina) se ne praktikuju prilikom susreta, naročito ne prilikom prvog susreta i spadaju u grupu „agresivnih gestova“.


Tramp u nastavku tapše Putina po ramenu i na taj način opet pokušava da uđe u lični prostor, međutim Putin to ne dozvoljava i zadržava distancu. Primetno je da Putin obje ruke drži na stolu, jednu preko druge, u vidu oslonca ali i zatvorenosti i nedostupnosti.


DRUGI – ZVANIČNI SUSRET


Prilikom drugog (zvaničnog) susreta, oba puta Tramp prvi pruža ruku Putinu, sa dlanom okrenutim naviše, što u ovom slučaju ima jasnu poruku „nismo ravnopravni“ ali „nema pretnje“.


Kod obojice je prisutno neslaganje između gornjeg i donjeg dela tela. Iako su im noge u poziciji „otvorenosti“, ruke i gornji deo tela ipak šalju drugačiju poruku. Ruke odaju utisak zatvorenosti i napetosti.


Trampov položaj ruku je u obliku zvonika što ostavlja utisak samouvjerenosti ali i težnju za fokusiranjem (na tačno određene teme). Sve vreme Trampove ruke su za razliku od Putinovih spuštene (spušten gard). Međutim, kod obojice, tokom susreta i prilikom rukovanja, primjetna je težnja za zaštitom i u tom cilju kao štit koriste ruke, samo što su kod Putina ruke naizmenično podignute pa spuštene a kod Trampa konstantno spuštene, što opet ima svoje značenje obzirom na njihove osobine ličnosti.


Položaj Putinovih ruku ukazuje na težnju za ravnotežom i balansom. Ruke su sve vreme podignute gore (u pripravnosti) i okrenute ka njemu što ipak ukazuje na dozu zatvorenosti i distanciranosti. Putin se laktovima naslanja na fotelju i sve vreme se drži za svoju ruku, što ukazuje da traži podršku i osonac (od sebe i u sebi).
Sa druge strane, ono što je zanimljivo kod Trampa, su načini na koje pokušava da ostavi utisak superiornosti, što je uradio i ovaj put. Naime, superiorna osoba će nasmijati sagovornika, ali se ona neće nasmijati jer na taj način naglašava svoju superiornost. Tramp to često praktikuje, pa je to uradio i prilikom ovog susreta.


Najzanimljiviji dio susreta, kada se radi o neverbalnoj komunikaciji jeste pogled koji je Putin uputio Trampu, nakon što je Tramp na početku sastanka pokretom ruke “pokazao ” Putinu da može početi sa govorom.
Da li je dobra zaštita produkt dominacije ili je dominacija produkt dobre zaštite!?

Fotografija korisnika/ce Dijana Carić - Umetnost pregovaranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *